Naši klienti

Medzi našich spokojných klientov patria: 

  • súkromné firmy od malých podnikateľov až po korporátne spoločnosti
  • samosprávy – obce a mestá pri usporadúvaní dní obcí či mestských slávností a podobne
  • základné, stredné a vysoké školy pri usporadúvaní ich podujatí, večierkov a plesov
  • umelecké školy pri rôznych vernisážach a výstavách
  • eventové agentúry, s ktorými úzko spolupracujeme pri dosiahnutí požiadavek ich klientov
  • usporiadatelia festivalov a koncertov