VR vizualizácie

Poskytujeme :

  • vizuálny návrh prostredia
  • virtuálnu svetelnú scénu
  • VR efekčné svetelné prvky
  • VR simulácia časovaných svetelných efektov
  • AR pre návrh plánov konštrukčnej a svetelnej scény

Fotografia z eventu :

Finálna vizualizácia :

Vizualizácia pre pravé a ľavé oko VR helmy :

Záber z pohľadu používateľa (HMD optika):